Ladislav Hynek

Neuvolněný místostarosta Kostelce na Hané

Předseda krajského předsednictva ČSSD v Olomouckém kraji

Lídr kandidátky ČSSD do parlamentních voleb 2021 v Olomouckém kraji

Ladislav

Hynek

O PRÁCI V KRAJSKÉ RADĚ OLOMOUCKÉHO KRAJE

„Bez mých praktických zkušeností z vedení města by pro mě práce na kraji byla daleko složitější. Považuji za přínos, že v současné radě Olomouckého kraje pracují lidé s bohatými zkušenostmi z komunální politiky. Věřím, že tomu odpovídají i výsledky naší práce. Jsme zvyklí v rámci rady spolu jednat na přímo, jsme zvyklí i dost pracovat, protože jsme zvyklí pro svou obec nebo městečko pracovat do roztrhání těla. Ono to ani jinak nejde. Lidé by hned poznali, že tomu nedáváte všechno.“

O ŠKOLSTVÍ

„Jak to v Olomouckém kraji vypadá s učebními obory, jejichž absolventi jsou extrémně poptáváni průmyslem?“
Samozřejmě, že především důležité technické obory chceme podporovat. Proto kraj uděluje zajímavá stipendia na učební a maturitní obory. Pomáháme školám se prezentovat, aby ukázaly, jaké uplatnění jejich absolventi mají. Školy dělají dny otevřených dveří, aby předvedly, že technické obory mají své kouzlo a žáci se vzdělávají v moderních prostorách pomocí moderních metod. Spolupracujeme i s úřadem práce, pořádají se i různé burzy práce. Chceme, aby děti věděly, že některé ne úplně populární obory znamenají dobré a perspektivní uplatnění po dokončení studia. Vidíme, že děti a jejich rodiče se docela zajímají, ale nakonec se vše ukáže až podáváním přihlášek.

„Roste zájem o technické školy a učební obory?“
Podařilo se nám zastavit klesající zájem a pomalu se zvyšuje. Ale to nechci zakřiknout. Nesmíme to vzdát a pořád na propagaci učňovského školství pracovat. Hodně ale záleží na rodičích, jak své děti budou vést a jak vyhodnotí jejich možnosti po ukončení studia. Manuální práce není žádné stigma, naopak.

O KOMUNÁLNÍ POLITICE

„Jak moc do života obce vstupuje kraj? Jakým způsobem probíhá komunikace kraj-obec?“
Kraj samozřejmě obcím pomáhá v hodně oblastech. Podstatné jsou samozřejmě peníze. Kraje vypisují dotační tituly, které jsou pro obce podstatné. Významná je pomoc obcím do 2000 obyvatel z dotačního titulu podpory obnovy venkova. Důležité jsou i dotace do oblasti sportu, kultury a samozřejmě i na památkovou péči a dopravu.

„Kraj je asi důležitým koordinátorem v oblasti dopravní obslužnosti?“
Samozřejmě. Největším problémem je to, že musíme vykrývat v plné míře ztráty dopravců, které jsou na nasmlouvaných autobusových i železničních linkách. Je to hodně nákladná záležitost.

„Takže dá se říci, že dobrá komunikace obcí s krajem je klíčová pro obecní rozvoj?“
Vždy je pro obec důležitá především místní samospráva. Jaké si vytyčí cíle a jaké má ekonomické možnosti. Kraj už může jen některé záležitosti ovlivňovat a musí zohledňovat vše, co je důležitý pro celý kraj. Ale všem jde o jeden společný cíl, aby se lidem dobře žilo.

DĚTI A SPORT

„Máte nějaký náhled na současné mladé lidi a děti. Přeci jen máte na starosti školství, určitě přijdete do kontaktu i s dětmi, které sportují, přes různé organizace.“
Já si myslím, že sport je pořád fenoménem naší společnosti, byť to tak nemusí vždy vypadat. Dnes je to bohužel i finančně náročnější. Zvláště když chcete, aby dítě sportovalo na vyšší úrovni. Dříve se vsázelo spíše na masovost, dnes se snaží sportovní funkcionáři vyhledávat talenty cíleněji. A docela se jim u nás v kraji daří. Je to vidět při vyhlašování všelijakých anket sportovců nebo talentů kraje.