Komunální politika musí mít na prvním místě spokojenost lidí

Váš zájem o politiku podnítil sport a následná práce s mládeží. Bylo pro vás stejně důležité, že jste celý život spjatý se svým rodištěm?

Ano, jsem kostelecký rodák a celý život v Kostelci na Hané žiju. I své sportovní začátky a sportovní aktivity mám spojené s Kostelcem. Od šesti let jsem hrál házenou a od devíti let jsem přidal fotbal. Pak jsem k tomu ještě přidal hokej v Prostějově. Když jsem nastoupil na gymnázium, musel jsem trochu polevit a nechal jsem si jen fotbal. K házené jsem se vrátil až jako funkcionář. Klub potřeboval nadšence, a tak jsme s kolegou začali válčit. Jsem rád, že jsem svou prací mohl vrátit to, co mi házená dávala od dětství. Pochopil jsem, že o společné věci se musíme starat a je logické, že mě sport vlastně přivedl až k politice.

Obce, kde žijí nadšenci a mají chuť dělat něco pro druhé, mají bohatý společenský život. Jak to vypadá u vás v Kostelci?

Vždy se najdou kritikové, kteří říkají, že by to mohlo být lepší. Ale já myslím, že u nás je dost aktivních lidí. Házenkáři, fotbalisti se do dění obce zapojují nejen tím, že hrají aktivně soutěže, kde obec dobře reprezentují. Přispívají i ke kulturnímu životu obce – pořádají plesy, fotbalisti pořádají letní filmová promítání. Sportovci se i příkladně starají o mládež – pořádají příměstské tábory a sportovní kempy. Podporují mládež pořádáním velkých turnajů, kde si děti mohou vyzkoušet jaké to je vyhrávat.

Velmi pracovití jsou i hasiči, kteří jsou vždy připraveni přiložit ruku k dílu a spolupracuje se s nimi velmi dobře. Celkově se dá říct, že když je třeba, zapojí se všichni, spolky mezi sebou dobře komunikují.

Po pěti letech se obci podařilo odkoupit a opravit sokolovnu, která je důležitým místem nejen pro sportovní život ve městě. Chodí se tam cvičit, ale chceme, aby se využívala i pro pořádání plesů a kulturních akcí.

Už čtvrté volební období pracujete jako starosta a zastupitel pro město Kostelec na Hané. Změnilo se za ty roky něco v práci zastupitele?

Pro mě to ve všech ohledech byla škola života. Když něčím projdete, řešíte problémy, zažíváte stresové situace, vlastně se stále učíte a pro člověka je to vždy přínos. To nejcennější, co v Kostelci momentálně využíváme maximálně ve prospěch občanů, je spolupracující a dobře fungující zastupitelstvo.  Jsou v něm lidé, kteří víc jak 10 let sbírali zkušenosti, znají se a nemají problém spolupracovat napříč politickým spektrem. To je základ úspěchu a nezbytný předpoklad toho, že se nám práce pro město daří.

Projevil se v Kostelci trend poslední doby, že mnohde kandidovali různí nezávislí, kteří tak chtěli ukázat především svou nezávislost na politických stranách?

Je to věc názoru. Vždycky je to o lidech, ale neminulo to ani Kostelec. Já osobně nebudu nikam přeskakovat, i když ne vždy se mé mateřské straně daří. Všimnul jsem si ale, že většinou různí nezávislí umí velmi dobře křičet, ale hůře už jim jde věci odpracovat a dotahovat do úspěšného konce.

Máte pocit, že se změnila role státu směrem k obcím? Jaká je teď funguje hierarchie stát-kraj-obec?

Zásadní událostí byla změna rozpočtového určení daní. To politiky v obcích hodně nakoplo. A když mluvím za naše město, mohli jsme začít pracovat a žít a přestali jsme živořit. To byl zlomový moment. Balík peněz pro náš rozpočet se nám významně navýšil. Obcím zůstává více peněz z vlastního hospodaření a můžou je použít na rozvoj.

Jak moc do života obce vstupuje kraj? Jakým způsobem probíhá komunikace kraj-obec?

Kraj samozřejmě obcím pomáhá v hodně oblastech. Podstatné jsou samozřejmě peníze. Kraje vypisují dotační tituly, které jsou pro obce podstatné. Významná je pomoc obcím do 2000 obyvatel z dotačního titulu podpory obnovy venkova. Důležité jsou i dotace do oblasti sportu, kultury a samozřejmě i na památkovou péči a dopravu.

Kraj je asi důležitým koordinátorem v oblasti dopravní obslužnosti?

Samozřejmě. Největším problémem je to, že musíme vykrývat v plné míře ztráty dopravců, které jsou na nasmlouvaných autobusových i železničních linkách. Je to hodně nákladná záležitost.

Takže dá se říci, že dobrá komunikace obcí s krajem je klíčová pro obecní rozvoj?

Vždy je pro obec důležitá především místní samospráva. Jaké si vytyčí cíle a jaké má ekonomické možnosti. Kraj už může jen některé záležitosti ovlivňovat a musí zohledňovat vše, co je důležitý pro celý kraj. Ale všem jde o jeden společný cíl, aby se lidem dobře žilo.