Jaké hodnoty má hájit sociální demokracie?

Kdo by podle vás měl být zastoupen ve sněmovně, jaký typ zkušeností by podle vás poslanci měli mít?

Nemůžeme být všichni stejní. Klidně by tam měl být i nějaký sedlák z dědiny se svými konzervativními názory, že tráva je zelená, chleba se peče, že když mám hlad, tak si krajíc chleba musím umět sám ukrojit a namazat. Způsoby, které má společnost zažité jako dobré, se musíme snažit ve společnosti udržet.

Já mám 16 let praxe z komunální politiky, 4 roky z vyšší komunální politiky. Mám 53 roků, mám to štěstí, že mám oba rodiče a mohu stále čerpat i z jejich zkušeností. Politika má smysl, když funguje na půdorysu obce, kde člověk žije. To je pro mě stále základ mé politické aktivity. Vždy ta základní práce je doma. Když se pak zase někam dostanete a můžete pomáhat rozvoji celého regionu, je to fajn. Dělat vše proto, aby se lidem všude žilo dobře.

Jaké hodnoty podle vás nesmí sociální demokracie nikdy opustit? Jaké hodnoty by měly její politiku definovat?

Samozřejmě je to pokora k minulosti, ke všemu, co nás formovalo. Samozřejmě úcta ke stáří, úcta ke zdraví národa. Protože to jsou zásadní a základní věci, protože pokud zdravotnictví nebude dobře fungovat, nebude fungovat ani společnost. Samozřejmě jsou tu i další hodnoty, které vycházejí z historie sociální demokracie, vše, co přispívá k sociálnímu smíru.

Jak se díváte na rozdělení politiky na levicovou a pravicovou? Co podle vás levici charakterizuje?

Podle mého soudu má levice, a tedy i sociální demokracie zastupovat lidi, kteří pracují, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru. Lidi, kteří žijí z výplaty od zaměstnavatele. Pro takové lidi by měla být sociální demokracie oporou a měla by primárně hájit jejich zájmy.

Zahrnujete do toho i rodinu jako takovou? Myslíte si, že dnes rodina potřebuje chránit a podporovat?

Samozřejmě, protože nástrah je hodně a rodina vždy byla definovaná jako základ společnosti. Je potřeba aby rodina byla „zdravá“, aby měla oporu. Když bude zdravá rodina, bude zdravá celá společnost.

V čem konkrétně vy byste viděl podporu rodiny?

Samozřejmě podpora mladých rodin, pomoc při zabezpečení vlastního bydlení. Zachování mateřské pro maminky. To jsou věci, které by se měly debatovat, protože náklady na život mladé rodiny rostou v čase a tomu se musí stát přizpůsobovat.

Považujete za rozumné a za dobré, že ženy na mateřské mohou být až 4 roky?

I když si maminky mohou rozdělit celkovou částku mateřské a jít do práce třeba po dvou letech, myslím si, že je pro dítě lepší, když je s ním maminka doma až do čtyřech let.

Když už jsme u dětí, vidíte nějaký prostor pro stát v oblasti mládežnického sportu?

Sport není jen o výkonu. Vede děti k disciplíně, k nějakému režimu, dává jim vědomí toho, že když chci něco dosáhnout, musím pracovat. Proto považuji podporu mládežnického sportu za důležitou a státu se rozhodně každá investovaná koruna do podpory trenérů a mládežnických klubů vrátí stonásobně. Mladí, kteří třeba jen rekreačně sportují, bez ambicí na vrcholové výsledky, jsou zdraví. Neskončí jen tak lehce u špatných návyků jako jsou alkohol, drogy, trestná činnost.

Takže kdybyste byl ve sněmovně, asi byste nepodporoval nějaké projekty, které vedou ke snížení počtu hodin tělocviku ve školách?

Určitě ne, ba naopak. Pokud bych měl možnost, tak bych podporoval tělovýchovu a tělesnou výchovu v maximální možné míře. Prosazoval bych maximální počty hodin tělesné výchovy.

Přepokládám, že byste podporoval i spolky typu sokol a podobně?

Samozřejmě, všechny spolky, které dělají zájmovou tělovýchovnou činnost, zasluhují podporu státu. Patřím k nim i skauti nebo dobrovolní hasiči, kteří děti vedou k hasičskému sportu. Všechno, kde se děti vedou k fyzickému výkonu, se dnes musí podporovat.